Day 4

parang ayaw ko pa din gumising, ayaw ko ng bumangon mula sa pagkakahiga mula sa pagkakalugmok. Ramdam ko pa din ang sakit ang bigat ng damdamin. Ang totoo siya lang ang hindi na magsusuffer, I remember you said that let us not “suffer each other anymore” ikaw lang yun, Siya lang .Sometimes to be in a relationship, we need to be mature, we need to learn what is our responsibility as a man and a woman. para akong donut naghahanap ng kung anu anu para i fill sa butas na iniwan mo. Magiging masaya daw ako sa iba ^^ hindi naman ako yung tipo ng babae na papatol sa kung sino. Ikaw lahat ang nagturo sa akn, ngayon gusto mo kong turuang masira..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s