Day 3.1

Ang hirap naman pag hindi lang ikaw ang nagmamahal sa kanya pati pamilya mo ayaw bumitaw… pati pamilya mo ayaw sumuko, pero nay ,tay ayaw na po sa akin nung tao… kayo na po ulit ang magpupuno ng yakap ag halik sa akin…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s